AMK-Valmennuskurssi humanistinen ala ja kasvatusala, verkkokurssi

124,00 

Kuvaus

Humanistinen ala ja kasvatusala

Kurssin sisältö

 

Verkkokurssimme on ajasta ja paikasta riippumaton täydellinen opetuspaketti. Verkkokurssi sisältää materiaalipaketin sisällön lisäksi luentotallenteet opetuksesta. Opetusvideoiden avulla hankalatkin asiat selkeytyvät.

 • Alkuinfo + opiskelutekniikka (2 oppituntia, 1 opetuskerta)
 • Päätöksentekotaidot (8 oppituntia, 2 opetuskertaa sekä 11 oppituntia erillisiä tehtävien ratkaisuvideoita): Kurssilla harjoitellaan erilaisia päätöksentekotilanteita, loogista päättelyä ja tutustutaan päätöksentekotaitoja mittaaviin tehtävätyyppeihin. Lisäksi kurssilla opetellaan tunnistamaan sanallisia ja numeerisia ongelmia sekä käsitellään yleisiä ongelmanratkaisuperiaatteita. Kurssi sisältää runsaasti monipuolisia päätöksentekotilanteisiin liittyviä tehtäviä ja verkko-oppimisympäristössä pääsetkin harjoittelemaan päätöksentekotaitojasi 300 harjoitustehtävässä. Verkko-oppimisympäristöstä löytyy myös oma oppimispolkunsa päätöksentekotaitoihin, joka johdattaa sinut askel askeleelta kohti päämäärääsi.
 • Opetuskieli, suomi (8 oppituntia, 2 opetuskertaa): Kurssilla harjoitellaan luetunymmärtämistä tutustuen erilaisiin tietoja välittäviin, ohjaileviin, argumentoiviin ja fiktiivisiin teksteihin sekä aineistoihin. Tekstinkäsittelytaitojen lisäksi opetuskieli-osiossa vahvistetaan vastaus- ja lukutekniikkaa sekä palautellaan mieleen lausejärjestyksen keskeisimpiä tekijöitä. Verkko-oppimisympäristössä pääset tekemään lyhyen kielenhuollon kertauksen ja vahvistamaan taitojasi 270 harjoitustehtävässä.
 • Englannin kieli (12 oppituntia, 3 opetuskertaa): Kurssilla harjoitellaan erilaisten englanninkielisten argumentoivien ja tieteellisten tekstien sekä aineistojen käsittelyä ja tulkintaa. Luetunymmärtämisen lisäksi kurssilla vahvistetaan englannin sanastoa esimerkiksi etuliitteiden käyttöä, synonyymeja sekä vastakohtia ja kerrataan keskeisimmät asiat sanajärjestyksestä. Verkko-oppimisympäristössä pääset kertaamaan ja kehittämään taitojasi 440 harjoitustehtävässä. Englannin kielessä on aluksi tasotestejä kielelliseen itsearviointiin. Tehtävät lähtevät perustason tehtävistä kohti haastavimpia tieteellisten tekstien tehtäviä.
 • Eettiset taidot (4 oppituntia, 1 opetuskerta sekä 2 oppituntia erillisiä tehtävien ratkaisuvideoita): Mitä tarkoittaa etiikka? Millainen tilanne on luonteeltaan eettinen? Eettisten taitojen osiossa etsitään näihin kysymyksiin ratkaisuja oppien ja oivaltaen. Apunasi verkko-oppimisympäristössä on 260 tehtävää, joissa pääset harjoittelemaan eettisten tilanteiden tunnistamista ja erottamista muista tilanteista.
 • Tunneälytaidot (4 oppituntia, 1 opetuskerta): Tässä osiossa arvioidaan valmiuksiasi tunneälytaidoissa, kuten tunteiden tunnistamisessa ja tunteiden hallinnassa. Verkko-oppimisympäristössä on käytössäsi 200 harjoitustehtävää, joiden avulla opit hahmottamaan ja oivaltamaan erilaisia tunneälytaitoihin liittyviä tilanteita.

Yhteensä 51 oppituntia (á 45 min) luentotallenteita eli 10 opetuskertaa, yli 1500 harjoitustehtävää malliratkaisuineen ja 16 harjoituspääsykoetta (+36 oppituntia opetusvideoita ilman yleisöä).

Valmennuskurssin sisältö lyhyesti
 • Kaikkien osioiden tehokas opetus huippuopettajan johdolla
 • Alkuinfo + opiskelutekniikka, 2 oppituntia
 • Päätöksentekotaidot, 8 oppituntia
 • Päätöksentekotaidot, 11 oppituntia tehtävien ratkaisuvideoita
 • Opetuskieli (suomi), 8 oppituntia
 • Englannin kieli, 12 oppituntia
 • Eettiset taidot, 4 oppituntia
 • Eettiset taidot, 2 oppituntia tehtävien ratkaisuvideoita
 • Tunneälytaidot, 4 oppituntia
 • Täyspitkät harjoituspääsykokeet, 4 kpl
 • Jokaisesta valintakokeen osiosta lisäksi 12 kpl ainekohtaisia harjoituspääsykokeita
 • Yli 1500 aktivoivaa pääsykokeen tyyppistä tehtävää ratkaisuineen
 • Neuvonta kaikissa pääsykokeeseen ja ammattikorkeakouluun hakemiseen liittyvissä kysymyksissä
 • Kannustava ja motivoiva ilmapiiri
 • Verkko-oppimisympäristö, joka sisältää kurssimateriaalit sähköisessä muodossa
 • Oppimispolut (teoriat) kaikista valintakokeen osioista
 • Kysymys- ja keskustelualueet. Verkko-oppimisympäristössä voit esittää keskustelupalstoilla kysymyksiä opettajillemme.
 • Oppimiskone, rajaton määrä harjoituskokeita ja -tehtäviä. Verkko-oppimisympäristö Moodlessa kurssilaiset voivat tehdä rajattomasti erilaisia harjoituskokeita. Oppimiskoneessa on lukuisia erilaisia harjoituskoevaihtoehtoa. Oppimiskone on tarkoitettu itsenäiseen harjoitteluun ja sitä ei käytetä oppitunneilla eikä sillä korvata opetusta.
 • Tehtävien kertaustoiminto
 • Oman osaamisen seuranta
 • Ajankäytön seuranta
 • Kurssi on voimassa viimeiseen pääsykoepäivään asti.
 • Kurssitakuu, mikäli et saa haluamaasi opiskelupaikkaa, voit halutessasi osallistua kurssille uudestaan. Saat kurssin hinnasta -75 % takuualennuksen.