AMK-Valmennuskurssi merenkulun ala, Online-opetus syyskuu ilta 2023

498,00 

1 × AMK-Valmennuskurssi merenkulun ala, online-opetus
149,00 
1 × AMK-Valmennuskurssi merenkulun ala, verkkokurssi
349,00 
Osasto:

Kuvaus

Merenkulun ala

Kurssin sisältö

 

Kattavin Online-kurssimme (eLive-kurssi) antaa kaiken mahdollisen tuen. Pakettiin kuuluu kaikki edullisempien pakettien tuotteet, mutta myös lisäksi Online-opetukset. Tällä kurssilla osallistut aikataulutettuun reaaliaikaiseen opetukseen.

 • Alkuinfo + opiskelutekniikka (2 oppituntia, 1 opetuskerta)
 • Päätöksentekotaidot (12 oppituntia, 3 opetuskertaa sekä 11 oppituntia erillisiä tehtävien ratkaisuvideoita): Kurssilla harjoitellaan erilaisia päätöksentekotilanteita, loogista päättelyä ja tutustutaan päätöksentekotaitoja mittaaviin tehtävätyyppeihin. Lisäksi kurssilla opetellaan tunnistamaan sanallisia ja numeerisia ongelmia sekä käsitellään yleisiä ongelmanratkaisuperiaatteita. Kurssi sisältää runsaasti monipuolisia päätöksentekotilanteisiin liittyviä tehtäviä ja verkko-oppimisympäristössä pääsetkin harjoittelemaan päätöksentekotaitojasi 300 harjoitustehtävässä. Verkko-oppimisympäristöstä löytyy myös oma oppimispolkunsa päätöksentekotaitoihin, joka johdattaa sinut askel askeleelta kohti päämäärääsi.
 • Opetuskieli, suomi (8 oppituntia, 2 opetuskertaa): Kurssilla harjoitellaan luetunymmärtämistä tutustuen erilaisiin tietoja välittäviin, ohjaileviin, argumentoiviin ja fiktiivisiin teksteihin sekä aineistoihin. Tekstinkäsittelytaitojen lisäksi opetuskieli-osiossa vahvistetaan vastaus- ja lukutekniikkaa sekä palautellaan mieleen lausejärjestyksen keskeisimpiä tekijöitä. Verkko-oppimisympäristössä pääset tekemään lyhyen kielenhuollon kertauksen ja vahvistamaan taitojasi 270 harjoitustehtävässä.
 • Englannin kieli (12 oppituntia, 3 opetuskertaa): Kurssilla harjoitellaan erilaisten englanninkielisten argumentoivien ja tieteellisten tekstien sekä aineistojen käsittelyä ja tulkintaa. Luetunymmärtämisen lisäksi kurssilla vahvistetaan englannin sanastoa esimerkiksi etuliitteiden käyttöä, synonyymeja sekä vastakohtia ja kerrataan keskeisimmät asiat sanajärjestyksestä. Verkko-oppimisympäristössä pääset kertaamaan ja kehittämään taitojasi 440 harjoitustehtävässä. Englannin kielessä on aluksi tasotestejä kielelliseen itsearviointiin. Tehtävät lähtevät perustason tehtävistä kohti haastavimpia tieteellisten tekstien tehtäviä.
 • Matemaattiset taidot (20 oppituntia, 5 opetuskertaa): Tässä osiossa pääset vahvistamaan matemaattisia perusvalmiuksiasi. Kurssin keskeisiä osa-alueita ovat luvut ja laskutoimitukset, prosenttilaskut, lausekkeet ja yhtälöt, verrannollisuus, geometria sekä todennäköisyyslaskenta ja looginen päättely. Verkko-oppimisympäristössä pääset hiomaan laskurutiiniasi 750 harjoitustehtävän avulla. Valintakokeessa matemaattisten taitojen osion tehtävät tulee ratkaista ilman laskinta. Opetus ja tehtävät on suunniteltu siten, että pääset harjoittelemaan tätä taitoa läpi kurssin.
 • Matemaattis-luonnontieteelliset taidot (28 oppituntia, 7 opetuskertaa sekä 13 oppituntia erillisiä tehtävien ratkaisuvideoita fysiikasta): Tämä osio syventää matemaattis-luonnontieteellisiä taitojasi. Kokonaisuus sisältää sekä matematiikan että fysiikan osiot. Matematiikan osio syventää matematiikan osaamistasi polynomeissa, yhtälöissä ja funktiossa sekä geometriassa. Fysiikan osiossa kerrataan fysiikan perusilmiöitä: voimaa ja liikettä, lämpöä ja energiaa sekä sähköä. Fysiikan opetus ei painotu vain laskemiseen tai kaavojen pyörittelyyn vaan ajatuksena on ymmärtää fysiikkaa luonnontieteenä. Oleellisessa osassa on esimerkiksi fysikaalisten ilmiöiden tunnistaminen ja liittäminen graafisiin esitystapoihin. Verkko-oppimisympäristössä pääset vahvistamaan taitojasi, sillä sieltä löydät 205 matematiikan ja 315 fysiikan tehtävää eli yhteensä 520 harjoitustehtävää. Tässä osiossa sinulla on käytössäsi koejärjestelmän funktiolaskin.

Yhteensä 106 oppituntia (á 45 min) eli 21 opetuskertaa, yli 2300 harjoitustehtävää malliratkaisuineen ja 16 harjoituspääsykoetta (+ 76 oppituntia opetusvideoita ilman yleisöä).

Kurssin aikataulu

Kurssi alkaa ma 18.9.2023 (aikataulu julkaistaan noin kuukausi ennen kurssin alkua alla olevassa linkissä).

Linkki: AMK-aikataulut


Valmennuskurssin sisältö lyhyesti
 • Kaikkien osioiden tehokas opetus huippuopettajan johdolla
 • Alkuinfo + opiskelutekniikka, 2 oppituntia
 • Päätöksentekotaidot, 12 oppituntia
 • Päätöksentekotaidot, 11 oppituntia tehtävien ratkaisuvideoita
 • Opetuskieli (suomi), 8 oppituntia
 • Englannin kieli, 12 oppituntia
 • Matemaattiset taidot, 20 oppituntia
 • Matemaattis-luonnontieteelliset taidot, 28 oppituntia
 • Fysiikka, 20 oppituntia tehtävien ratkaisuvideoita
 • Täyspitkät harjoituspääsykokeet, 4 kpl
 • Jokaisesta valintakokeen osiosta lisäksi 12 kpl ainekohtaisia harjoituspääsykokeita
 • Yli 2300 aktivoivaa pääsykokeen tyyppistä tehtävää ratkaisuineen
 • Neuvonta kaikissa pääsykokeeseen ja ammattikorkeakouluun hakemiseen liittyvissä kysymyksissä
 • Kannustava ja motivoiva ilmapiiri
 • Verkko-oppimisympäristö, joka sisältää kurssimateriaalit sähköisessä muodossa
 • Oppimispolut (teoriat) valintakokeen kaikista osioista
 • Kysymys- ja keskustelualueet. Verkko-oppimisympäristössä voit esittää keskustelupalstoilla kysymyksiä opettajillemme.
 • Oppimiskone, rajaton määrä harjoituskokeita ja -tehtäviä. Verkko-oppimisympäristö Moodlessa kurssilaiset voivat tehdä rajattomasti erilaisia harjoituskokeita. Oppimiskoneessa on lukuisia erilaisia harjoituskoevaihtoehtoa. Oppimiskone on tarkoitettu itsenäiseen harjoitteluun ja sitä ei käytetä oppitunneilla eikä sillä korvata opetusta.
 • Tehtävien kertaustoiminto
 • Oman osaamisen seuranta
 • Ajankäytön seuranta
 • Kurssi on voimassa syksyn viimeiseen pääsykoepäivään asti.
 • Kurssitakuu, mikäli et saa haluamaasi opiskelupaikkaa, voit halutessasi osallistua kurssille uudestaan. Saat kurssin hinnasta -75 % takuualennuksen.