Julkaistu

Testaa AMK-valintakokeessa tarvittavia taitoja ilmaiseksi

Olemme laatineet muutamia esimerkkikysymyksiä, joiden avulla pääset testaamaan AMK-valintakokeessa edellytettyjä taitoja.

Mitä ammattikorkean valintakokeessa tarvittavia taitoja haluat testata?

Päätöksentekotaidot

Matemaattiset taidot

Matemaattis-luonnontieteelliset taidot