Matemaattis-luonnontieteelliset taidot

Ammattikorkeakoulun tekniikan alan valintakokeessa on matemaattis-luonnontieteellinen osio. Osio on useimpien mielestä valintakokeen vaativin. Kokeile osaatko ratkaista alla olevat tehtävät.

Tässä osiossa pääset testaamaan matemaattis-luonnontieteellisiä valmiuksiasi. Näitä taitoja tarvitaan tekniikan alalla haettaessa.

Tehtävä 1

Ratkaise v1alla olevasta kaavasta

f = f0vv - v1

Oikea ratkaisu on 

 1. v1 = v f - f0f
 2. v1 = v f - f0f0
 3. v1 = v f0 + ff0
 4. Mikään vaihtoehdoista 1. – 3. ei ole oikein.

Tehtävä 2

Kappale liikkuu suoralla tiellä vakionopeudella eteenpäin. Mikä väittämistä kuvaa tilannetta?

 1. Kappaleeseen vaikuttava kokonaisvoima on vastakkaissuuntainen etenemissuunnan kanssa.
 2. Kappaleeseen vaikuttava kokonaisvoima on saman suuntainen etenemissuunnan kanssa.
 3. Kappaleeseen vaikuttavien kokonaisvoimien summa on nolla.
 4. Mikään vaihtoehdoista 1. – 3. ei ole oikein.

Tehtävä 3

50 cm² :n neliön pinta-ala kasvaa siten, että sen kaikki pituudet kaksinkertaistuvat. Uusi pinta-ala on

 1. 200 cm²
 2. 150 cm²
 3. 100 cm²
 4. Mikään vaihtoehdoista 1. – 3. ei ole oikein.

Tehtävä 4

Mikä seuraavista väittämistä ei pidä paikkaansa tarkasteltaessa energian yksikköä?

 1. Energian yksikkö voidaan esittää muodossa Pa · m³.
 2. Energian yksikkö voidaan esittää muodossa kg · m2s2.
 3. Energian yksikkö voidaan esittää muodossa N · m.
 4. Energian yksikkö voidaan esittää muodossa V ⋅ A.