AMK Matkailu-, ravitsemis- ja talousala valmennuskurssi

Matkailu-, ravitsemis- ja talousaloille hakevat tekevät valintakokeessa seuraavat osiot:

 • Päätöksentekotaidot (20 pistettä)
 • Opetuskieli, suomi (10 pistettä)
 • Englannin kieli (10 pistettä)
 • Matemaattiset taidot (20 pistettä)
Matkailu-, ravitsemis- ja talousalan valintakoe koostuu neljästä eri aihealueesta ja ainoastaan näiden kaikkien vahva hallitseminen on pääsylippusi sisäänpääsyyn. Opiskeltavaa on siis paljon ja erilaisista aiheista. Valmennuskurssimme avulla saat parhaan mahdollisen opetuksen ja valmistautumisen valintakokeeseen. Kurssillamme opettajina toimii omien aihealueidensa asiantuntijat, joiden pitkä kokemus opettamisesta takaa laadukkaan opetuksen. 

AMK valmennuskurssi matkailu-, ravitsemis- ja talousala

Valmennuskurssin sisältö

 • Alkuinfo + opiskelutekniikka (2 oppituntia, 1 opetuskerta)

 • Päätöksentekotaidot (8 oppituntia, 2 opetuskertaa): Kurssilla harjoitellaan erilaisia päätöksentekotilanteita, loogista päättelyä ja tutustutaan päätöksentekotaitoja mittaaviin tehtävätyyppeihin. Lisäksi kurssilla opetellaan tunnistamaan sanallisia ja numeerisia ongelmia sekä käsitellään yleisiä ongelmanratkaisuperiaatteita. Kurssi sisältää runsaasti monipuolisia päätöksentekotilanteisiin liittyviä tehtäviä ja verkko-oppimisympäristössä pääsetkin harjoittelemaan päätöksenteko- ja ongelmanratkaisutaitojasi 200 harjoitustehtävässä, jotka opettavat sinulle ongelmanratkaisun periaatteita ja nopeuttavat oikeiden vastausten löytämistä annetuista tiedoista aikaa säästäen. Verkko-oppimisympäristöstä löytyy myös oma oppimispolkunsa päätöksentekotaitoihin, joka johdattaa sinut askel askeleelta kohti päämäärääsi. 
 • Opetuskieli, suomi (8 oppituntia, 2 opetuskertaa): Kurssilla harjoitellaan luetunymmärtämistä tutustuen erilaisiin tietoja välittäviin, ohjaileviin, argumentoiviin ja fiktiivisiin teksteihin sekä aineistoihin. Tekstinkäsittelytaitojen lisäksi opetuskieli-osiossa vahvistetaan vastaus- ja lukutekniikkaa sekä palautellaan mieleen lausejärjestyksen keskeisimpiä tekijöitä. Aiempina vuosina nämä asiat on pitänyt hallita valintakokeessa ja kurssillamme pääsetkin vahvistamaan ja hiomaan taitojasi verkko-oppimisympäristössä 115 harjoitustehtävän, sekä kielenhuollon kertauksen avulla. 
 • Englannin kieli (12 oppituntia, 3 opetuskertaa): Kurssilla harjoitellaan erilaisten englanninkielisten argumentoivien ja tieteellisten tekstien sekä aineistojen käsittelyä ja tulkintaa. Luetunymmärtämisen lisäksi kurssilla vahvistetaan englannin sanastoa esimerkiksi etuliitteiden käyttöä, synonyymeja sekä vastakohtia ja kerrataan keskeisimmät asiat sanajärjestyksestä. Tämä osio on ollut aikaisemmissa valintakokeissa kokonaisuudessaan varsin haastava ja myös hakijoita erotteleva. Verkko-oppimisympäristössämme löytyy 220 harjoitustehtävää, joiden avulla pääset kertaamaan ja kehittämään taitojasi pääsykoetta varten.
 • Matemaattiset taidot (20 oppituntia, 5 opetuskertaa): Tässä osiossa pääset vahvistamaan matemaattisia perusvalmiuksiasi. Kurssin keskeisiä osa-alueita ovat luvut ja laskutoimitukset, prosenttilaskut, lausekkeet ja yhtälöt, verrannollisuus, geometria sekä todennäköisyyslaskenta ja looginen päättely. Laskurutiinin merkitys valintakokeessa korostuu, koska matemaattisten taitojen osio tehdään ilman laskinta. Verkko-oppimisympäristöstämme löytyykin yli 600 harjoitustehtävää, joiden avulla pääset hiomaan laskurutiinia valintakoetta varten. Opetus ja tehtävät on suunniteltu siten, että pääset harjoittelemaan näitä taitoja läpi koko kurssin. 
 Yhteensä 50 oppituntia (á 45 min) eli 13 opetuskertaa sekä yli 1100  harjoitustehtävää.

AMK valmennuskurssien hinnat ovat 99 € – 299 €.

Valitse kolmesta erilaisesta kurssipaketista sinulle sopivin:

 1. Materiaalipaketillamme (verkko-oppimisympäristössämme) saat käyttöösi monipuoliset tehtävät ja ratkaisut sekä teoriaosuuden. Hinta 99 €.
 2. Verkkokurssimme on ajasta ja paikasta riippumaton täydellinen opetuspaketti. Verkkokurssi sisältää materiaalipaketin sisällön lisäksi luentotallenteet opetuksesta. Opetusvideoiden avulla hankalatkin asiat selkeytyvät. Hinta 199 €.
 3. Kattavin eLive-kurssimme (Online-kurssi) antaa kaiken mahdollisen tuen. Pakettiin kuuluu kaikki edullisempien pakettien tuotteet, mutta myös lisäksi eLive-opetukset. Tällä kurssilla osallistut aikataulutettuun reaaliaikaiseen opetukseen. Hinta 299 €.
 
Valmennuskurssin sisältö lyhyesti
 • Kaikkien osioiden tehokas opetus huippuopettajan johdolla
 • Alkuinfo + opiskelutekniikka, 2 oppituntia
 • Päätöksentekotaidot, 8 oppituntia 
 • Opetuskieli (suomi), 8 oppituntia 
 • Englannin kieli, 12 oppituntia 
 • Matemaattiset taidot, 20 oppituntia 
 • Harjoituspääsykokeet 4 kpl
 • Yli 1000 aktivoivaa pääsykokeen tyyppistä tehtävää ratkaisuineen
 • Neuvonta kaikissa pääsykokeeseen ja ammattikorkeakouluun hakemiseen liittyvissä kysymyksissä
 • Kannustava ja motivoiva ilmapiiri
 • Verkko-oppimisympäristö, joka sisältää kurssimateriaalit sähköisessä muodossa
 • Oppimispolut päätöksentekotaidoista ja matemaattisista taidoista
 • Kysymys- ja keskustelualueet. Verkko-oppimisympäristössä voit esittää keskustelupalstoilla kysymyksiä opettajillemme.
 • Oppimiskone, rajaton määrä harjoituskokeita ja -tehtäviä. Verkko-oppimisympäristö Moodlessa kurssilaiset voivat tehdä rajattomasti erilaisia harjoituskokeita. Oppimiskoneessa on lukuisia erilaisia harjoituskoevaihtoehtoa. Oppimiskone on tarkoitettu itsenäiseen harjoitteluun ja sitä ei käytetä oppitunneilla eikä sillä korvata opetusta.
 • Tehtävien kertaustoiminto
 • Oman osaamisen seuranta
 • Ajankäytön seuranta
 • Kurssitakuu, mikäli et saa haluamaasi opiskelupaikkaa, voit halutessasi osallistua kurssille uudestaan. Saat kurssin hinnasta -50 % takuualennuksen.
Alla olevasta linkistä löydät AMK valmennuskurssien aikataulut
 

Lue lisää