Oppimisympäristön sisältö

Tällä sivulla kerromme lisää Ammattikorkeavalmennuksen verkko-oppimisympäristön sisällöstä ja ominaisuuksista.

1. Yleisnäkymä kirjautumisen yhteydessä

Kun kirjaudut Moodleen, näet ensimmäisenä kaikki kurssialueet. Kaikilla kurssilaisilla ei ole pääsyä kaikille kurssialueille, sillä kurssialueet valikoituvat hakukohteen mukaan. Kurssialueet näkyvät koko ajan sivun yläreunassa ja pääsetkin hyppimään kätevästi eri kurssin välillä ylävalikon kautta.

2. Yleinen kurssialue

Yleiseltä kurssialueelta löydä Yleinen keskustelu -keskustelualueen. Yleisellä keskustelualueella voit kysellä yleisiä kysymyksiä liittyen esimerkiksi valintakokeeseen, hakuprosessiin tai Moodlen käyttöön. Huomaa, että jokaisen oppiaineen kurssisivulta löytyy omat keskustelualueensa, joten esitäthän oppiainekohtaiset kysymykset aina oppiaineen omalla keskustelupalstalla.

Yleiseltä kurssialueelta löytyy myös Online (eLive) -kurssin opetusaikataulut ja Zoom-kirjautumistiedot. Huomaa, että nämä tiedot ovat saatavilla vain Online (eLive) -kurssille ilmoittautuneille.

3. Oppiainekohtaiset kurssialueet

Oppiainekohtaisilta kurssialueilta löydät seuraavat osiot:

  • Tervetuloa opiskelemaan oppiainetta -alkuinfon
  • Oppiainekohtaiset kysymys- ja keskustelualueet

Oppiaineen opettaja vastaa keskustelualueella kurssilaisten kysymyksiin. Kysymykset voivat koskea esimerkiksi teoriaa tai kurssitehtäviä. Huomaa, että sinulla ei tarvitse olla omia kysymyksiä, jotta voit hyödyntää keskustelualueita. Joskus toisten kysymysten lukeminen voi tuoda uusia näkökulmia omiin ajatuksiisi. Kysy rohkeasti!

  • Teoriakertaus tai teoriakertaus oppimispolun muodossa

Ennen kuin aloitat tehtävien tekemisen, on hyvä kerrata hieman oppiainekohtaista teoriaa. Teoriapaketit on rakennettu tiiviiksi kokonaisuudeksi, jossa painotetaan valintakokeen kannalta oleellisia asioita. Teoriakertaus muodostaa harjoitustehtävien kanssa eheän kokonaisuuden, joka valmistaa sinut askel askeleelta kohti valintakoetta. 

 

Osassa oppiaineista teoriakertaus tapahtuu oppimispolun muodossa. Oppimispolku koostuu yksittäisistä oppitunneista, joissa teoriaa kerrataan pienissä kokonaisuuksia askel kerrallaan. Näin voit rytmittää myös omaa opiskeluasi: Voit käydä yhden oppitunnin läpi ja tehdä sen jälkeen aihepiirin harjoitustehtäviä.  Alla esimerkki päätöksentekotaitojen oppimispolusta.

 

  • Harjoitustehtävät numerojärjestyksessä

Jokaiselta oppiainekohtaiselta kurssialueelta löydät oppiaineen omat harjoitustehtävät. Harjoitustehtävien tekeminen on hyvä aloittaa mahdollisimman aikaisessa vaiheessa, koska harjoitustehtävien pystyt seuraamaan omaa kehittymistäsi.

Harjoitustehtävät on jaettu jokaisessa oppiaineessa eri kategorioihin ainekohtaisten sisältöjen mukaisesti. 

Alla esimerkkinä opetuskielen (suomi) kategorioinnista.

Harjoitustehtävät ovat ns. tenttimuodossa eli pääset tekemään harjoitustehtäviä 5–10 tehtävän kokonaisuutena. Oikeat vastaukset kerryttävät oppimispisteitä ja halutessasi voitkin verrata omaa edistymistäsi muihin kurssilaisiin. Mikäli vastaat harjoitustehtävään väärin, kysymys siirtyy kertaustoiminnon alle. Kertaustoiminnosta kerrotaan hetken päästä lisää. Otathan tavoitteeksesi tehdä kaikki harjoitustehtävät!

  • Opetusvideot (saatavissa verkkokurssilaisille ja eLive-kurssilaisille)

Opetusvideoiden avulla pääset kertaamaan opetuksessa läpikäytyjä asioita. Opetuksessa keskitytään oppiainekohtaisiin haastavimpiin aihealueisiin, jotka käydään läpi huippuopettajien johdolla.

Alla listatut ominaisuudet esitellään seuraavaksi omissa luvuissaan:

  • Oppiainekohtainen Oppimiskone
  • Oppiainekohtainen Kertaustoiminnon
  • Oppiainekohtaiset oppimispisteet
  • Oppiainekohtainen edistymisen seurannan
 

4. Oppiainekohtainen Oppimiskone

Oppimiskone on yrityksemme virallinen rekisteröity tavaramerkki. Oppimiskoneessa on erilaisia koevaihtoehtoja, joita voit tehdä täysin rajattomasti. Oppimiskoneen kysymykset tulevat kysymyspankista, joten Oppimiskone arpoo jokaiseen kokeeseen kysymykset satunnaisotannalla. Kevään aikana Oppimiskoneeseen lisätään myös sellainen koevaihtoehto, joka simuloi valintakoetilannetta: Kokeen tekemiseen on käytössä sama aika kuin valintakokeessa kyseissä osiossa on ja kysymyksiä on yhtä paljon kuin valintakokeessa! 

5. Oppiainekohtainen kertaustoiminto

Kertaustoiminto löytyy jokaiselta oppiainekohtaiselta kurssialueelta. Kun vastaat harjoitustehtävään väärin, kysymys siirtyy Kertaustoiminnon alle. Kun klikkaat Kertaustoiminnoista ”Näytä kysymykset”-painiketta, näet kaikki ne harjoitustehtävät, joihin olet siihen mennessä vastannut väärin. Näin näet selkeästi ja yhdellä silmäyksellä sen, millaisissa tehtävissä sinulle on tullut virheitä. Näet myös, mitä olet aiemmin virheellisen vastauksen, mikä edesauttaa oppimistasi. Kertaustoiminnon vuoksi sinun ei tarvitse itse pitää kirjaa väärin vastatuista harjoitustehtävistä, vaan Kertaustoiminto tekee sen puolestasi. 

6. Oppiainekohtaiset oppimispisteet

Kun vastaat harjoitustehtäviin tai Oppimiskoneen kokeiden kysymyksiin oikein, saat oppimispisteitä. Oppimispisteitä kertyy vain oikeista vastauksista. Pikkuhiljaa oppimisesi edistyessä huomaat myös oppimispistemääräsi kasvavan. Halutessasi voit verrata omaa pistemäärääsi muihin kurssilaisiin.

7. Oppiainekohtainen edistymisen seuranta

Useimpiin teoriakertauksiin, oppimispolkuihin sekä erilaisiin harjoitustehtävä- ja Oppimiskone-kokonaisuuksiin on lisätty ”Edistymisen seuranta”-ominaisuus.  Osassa aktiviteeteistä voit itse merkata tietyn kohdan suoritetuksi, osassa taas vaaditaan esimerkiksi tietty pistemäärä, jotta saat suoritusmerkinnän. Kun olet suorittanut yksittäisen aktiviteetin, muuttuu sininen ruutu vihreäksi. Kun viet hiiren sininen ruudun päälle, näet mitkä aktiviteetit sinulla on vielä suorittamatta.

Kurssilaiset näkevät myös kootusti kaikkien oppiaineiden edistymisen ja ajankäytön.