Miksi valmennuskurssille?

Ammattikorkeakouluilla on ollut yhteinen valintakoe syksystä 2019 lähtien. Valmennuskurssien hyöty uudessa valintakoekokeessa on moninkertaistunut vanhaan pääsykokeeseen verrattuna. Valintakoevaatimuksissa on kerrottu vain aihepiirejä, joista kysymykset tulevat. Vanhoja pääsykokeita ei ole saatavilla, joten hakijana et voi edes harjoitella vanhan pääsykokeen avulla. Harva varmasti edes tietää tarkalleen mitä tarkoitetaan esimerkiksi eettisillä taidoilla, saati sitten osaa käyttää niitä. Myös päätöksentekotaitojen vaatimukset ovat varmasti haastavia ymmärtää, ellei niitä ole harjoitellut valmiiksi. 

Valmennuskurssimme avulla vaikeatkin asiat ja käsitteet pilkotaan osiin ja selitetään kurssin aikana niin, että jokainen Ammattikorkeavalmennuksen kurssilainen tietää, millaista taitotasoa häneltä valintakokeessa odotetaan. Kurssin jälkeen voit mennä valintakokeeseen hyvillä mielin, koska tiedät etukäteen millaisia kysymyksiä ja aiheita kokeessa sinulle tulee. Kurssin jälkeen osaat vastaustekniikat, joilla päätöksentekotaitojen tehtäviä lähdetään ratkaisemaan ja miten esimerkiksi tekniikan alan pääsykokeen matemaattiset tehtävät ratkaistaan. Moni hakija menettää opiskelupaikkansa kokeessa hätäilyn vuoksi. Kurssilla harjoittelemme myös valintakoetilannetta varten ja teemme harjoituspääsykokeita. Kurssimme sisältää markkinoiden eniten harjoitustehtäviä, joten pääset harjoittelemaan runsaasti pääsykoetyyppisiä monivalinatatehtäviä.

Mitä AMK-valmennuskurssilla opiskellaan

Alasta riippuen valmennuskurssilla opiskellaan 4, 5 tai 6 eri osiota. 

Keskittyminen valintakokeen kannalta keskeisiin asioihin

Ammattikorkeakoulun valintakoe koostuu useasta osiosta, joista jokainen mittaa erilaista osaamista. Siksi sisältövaatimusten hahmottaminen ja kokonaisuuden muodostaminen voivat tuntua haastavilta. Valmennuskurssillamme sinun ei itse tarvitse miettiä, mitä sinun tulisi tehdä. Jokaisesta valintakokeen osa-alueesta on rakennettu oma oppimiskokonaisuutensa huippuammattilaisten kanssa. Verkko-oppimisympäristömme sekä asiantuntijaopettajat auttavat sinua tunnistamaan valintakokeen kannalta keskeisimmät sisällöt ja auttavat sinua läpi koko valmistautumisurakan. Voit myös aina kysyä apua sekä etäopetuksessa että osiokohtaisilla kysymyspalstoilla. Kun apunasi on asiantuntijoidemme joukko, mahdollisuutesi saada opiskelupaikka jo ensimmäisellä yrittämällä nousevat merkittävästi korkeammiksi. 

Kokeneet asiantuntijaopettajat

Kaikki Ammattikorkeakouluvalmennuksen opettajat ovat paitsi opettamansa aineen asiantuntijoita, myös päivätyössään koulutustehtävissä toimivia henkilöitä. Ammattikorkeakouluvalmennus ei käytä opettajinaan opiskelijoita vaan kaikilla opettajillamme on opettajan opetusalaa vastaava ylempi korkeakoulututkinto sekä usean vuoden opettajakokemus. Opettajamme ovat käyneet läpi yksityiskohtaisen rekrytointiprosessin sekä saanet perehdytyksen opetussisältöjen opettamiseen. Käytämme samoja huippuopettajiamme etäluennoilla, opetusvideoillamme sekä kysymyspalstojen vastaajina. Näin voit luottaa siihen, että saat aina parhaan mahdollisen oppimisen tuen. Yleisesti ottaen etäopetus ja opetustallenteet koetaan erittäin hyödyllisiksi erityisesti haastavimpien asioiden läpikäynnissä. Kun valintakokeen materiaali käydään läpi kokeneen opettajamme johdolla, sisäistät asiat huomattavasti nopeammin ja osaat soveltaa tietoa valintakokeessa. 

Kokenut kurssijärjestäjä

Valitse luotettava, kokenut ja rehellinen valmennuskurssijärjestäjä! Ammattikorkeavalmennus on Ekonomivalmennuksen uusi palvelukonsepti, joka tarjoaa monipuoliset ja laajat valmennuskurssit ammattikorkeakouluun hakeville. Ekonomivalmennus on tarjonnut kauppatieteellisen valintakokeeseen valmentavia kursseja vuodesta 2002 asti ja valmennuskurssikokemusta onkin kertynyt jo lähes 20 vuotta. Ekonomivalmennuksen asiakastyytyväisyys on ollut erittäin korkealla tasolla vuodesta toiseen, ja useana vuotena sadoista kurssilaisista jopa 100 % olisi ollut valmiita suosittelemaan valmennuskurssiamme. Alusta asti Ekonomivalmennuksen pääkouluttajana toiminut KTM Jukka Köngäs vastaa myös Ammattikorkeavalmennuksesta. Kurssijärjestäjän koulutus- ja rekrytointivastaavat ovat myös itse osallistuneet uudenmuotoiseen ammattikorkeakoulun valintakokeeseen, jotta kurssit on voitu suunnitella vastaamaan parhaalla mahdollisella tavalla valintakokeen vaatimuksiin. Opettajiemme johdolla tuhannet kurssilaiset ovat saavuttaneet unelmiensa opiskelupaikan, valitsemalla kurssimme, sinä voit olla seuraava!

Ylivoimainen hinta/laatu -suhde

Ekonomivalmennuksen puolella ajatuksena on aina ollut tarjota huomattavasti parempi kurssi, hieman edullisemmin. Samaa ajatusmaailmaa jatkamme Ammattikorkeavalmennuksessa. Laadukkaan valmennuskurssin tarvitse maksaa useita satoja tai lähes tuhatta euroa. Kurssimme on rakennettu niin, että saat käyttöösi markkinoiden edistyksellisimmän verkko-oppimisympäristön, suurimman määrän laadukkaita valintakoetyyppisiä tehtäviä sekä opetuksen. Sähköisestä oppimisympäristöstämme löytyy esimerkiksi kertaustoiminto, joka tehostaa oppimistasi merkittävästi eikä tätä toimintoa ole käytössä kenelläkään muulla toimijalla. Kurssin hinnan olemme kuitenkin halunneet pitää maltillisena, jotta mahdollisimman moni hakija voi parantaa menestystään valintakokeessa osallistumalla kurssillemme. Esimerkiksi suosituin kurssimme maksaa vain 199€, sisältäen kaikki edellä mainitut ominaisuudet ja enemmänkin. Lue lisää kurssiemme sisällöistä, Oppimiskoneesta, kertaustoiminnosta sekä oppimisympäristöstämme alapuolelta.

Laajat kurssimateriaalit

Jokaiselle hakukohteelle on rakennettu oma kurssikokonaisuutensa, joka palvelee juuri kyseisen alan valintakokeen osioissa menestymistä. Jokaisen osion sisällön on suunnittelut kyseisen alan asiantuntijaopettaja, jolla on kokemusta siitä, mitä aiempien vuosien valintakokeissa on kysytty. Kurssimateriaalit on rakennettu siten, että vaikka edellisistä opinnoistasi olisi jo hetken aikaa, saat heti selkeän käsityksen siitä, miten voit valmistautumisesi aloittaa. Käytössäsi on selkeät ohjeet, teoriakertaukset sekä markkinoiden kattavimmat tehtäväpaketit. Tehtävissä keskitytään valintakokeen näkökulmasta oleellisimpiin sisältöihin sekä tehtävätyyppeihin, jotta ajankäyttösi olisi mahdollisimman tehokasta. Jokaiseen tehtävään löytyy malliratkaisu, joka edesauttaa oppimistasi. Kevään aikana saat käyttöösi jokaiseen valintakokeen osioon opetusvideot, joissa käydään läpi valintakokeen kannalta keskeisimpiä ja haastavimpia kurssisisältöjä.  

Yksi kokeen keskeisimmistä osioista on matemaattisten taitojen osio, joka on pakollinen kaikille muille paitsi humanistisen tai kasvatusalan hakijoille. Osion tärkeys on huomioitu myös kurssiemme sisällöissä. Matemaattisten taitojen osiossa sinulla on käytettävissäsi verkko-oppimisympäristössämme ainutlaatuinen oppimispolku, joka johdattaa sinut loogisesti edeten kohti valintakoetta. Oppimispolun selkeä rakenne auttaa sinua hahmottamaan sen matemaattisen kokonaisuuden, joka valintakokeissa tulee hallita. Jokainen oppimispolku koostuu useammasta oppitunnista, joissa teoriaan ja tehtävätyyppeihin perehdytään askel askeleelta. Oppituntien välissä on kertauskysymyksiä, joiden avulla pääset heti testaamaan oppimistasi ja tarvittaessa kertaamaan niitä asioita, jotka ovat juuri sinulle hankalia. Kun vastaat kysymyksiin oikein, oppimispolku johdattaa sinut kohti seuraavaa oppituntia eikä sinun tarvitse miettiä mitä tehdä seuraavaksi. Oppimispolun lisäksi osio sisältää yli 600 tehtävää ratkaisuineen ja jokainen tehtävä on suunniteltu laskettavaksi ilman laskinta kuten valintakokeessakin. 

Mikäli haet tekniikan alalle, valintakokeessa sinua odottaa matemaattisten taitojen lisäksi matemaattis-luonnontieteellisten taitojen osio. Myös tässä osiossa sinulla on oppimisesi tukena oppimispolku sekä matematiikassa että fysiikassa. Näin pääset keskittymään juuri valintakokeen kannalta oleellisten matematiikan aihepiirien syventämiseen sekä fysiikan osa-alueiden kertaamiseen eikä sinun tarvitse itse miettiä, mihin arvokasta valmistautumisaikaasi käyttäisit. Koska valintakokeessa koeaikaa on rajoitetusti, laskurutiinin merkitys korostuu. Siksi osio sisältää oppimispolkujena lisäksi lähes 500 tehtävää, joiden avulla pääset vahvistamaan taitojasi.

Kaikille hakijoille yhteisissä osiossa päätöksentekotaidoissa, opetuskielessä (suomi) ja englannin kielessä kokonaisuudet on rakennettu juuri valintakoetta silmällä pitäen. Päätöksentekotaidoissa oppimispolku opettaa sinulle keinoja erilaisten päätöksentekotilanteiden tunnistamiseen askel askeleelta. Näin sinulle syntyy ns. työkalupakki, jonka avulla voit valintakokeessakin tehtäviä lähestyä. Oppimispolun lisäksi sinulla on käytössäsi noin 200 erilaista tilannetta, joissa pääset oppimiesi työkalujen käyttöä harjoittelemaan. Opetuskieli ja englannin kieli ovat rakennettu siten, että pääpaino on harjoitustehtävissä. Molemmat osiot sisältävät lyhyet mutta kattavat teoriakertaukset, joiden avulla saat palautettua mieleesi esimerkiksi lausejärjestyksen keskeisimpiä tekijöitä. Molemmissa kielissä annetaan lisäksi työkaluja erilaisten tekstien käsittelyyn, koska valintakokeissa molemmat osiot pitävät sisällään luetunymmärtämistä. Molemmissa osioissa sinulla on lähes 120 harjoitustehtävää kielitaitojesi vahvistamiseen. 

Soteli-hakijoita ja humanistiselle sekä kasvatusalle hakijoita odottaa valintakokeessa eettisten taitojen osio. Valmennuskurssillamme on huomioitu tämäkin osio kattavasti. Etiikan kurssiosiossa on lyhyt teoriakertaus, jonka keskeisin sisältö on tarjota erilaisia välineitä eettisten tilanteiden tunnistamiseen. Välineiden avulla kurssilaiset pystyvät tunnistamaan eri tyyppisiä eettisiä tilanteita ja sitä kautta perustelemaan vastauksen itselleen aikaan myös valintakokeissa. Erilaisia tilanteita ja niiden eettisen luonteen pohtimista pääset harjoittelemaan 70 harjoitustehtävän avulla.

Ainutlaatuinen Oppimiskone ja verkko-oppimisympäristö

Ammattikorkeakouluvalmennuksella on käytössään markkinoiden kehittynein oppimisympäristö Moodle, jota on vuosien saatossa kehitetty tukemaan erityisesti valintakokeeseen valmistavaa itsenäistä opiskelua. Verkko-oppimisympäristö sisältöineen on käytössäsi heti kurssimaksun maksettuasi. Oppimisympäristömme sisältää markkinoiden eniten harjoitustehtäviä, jotka ovat samankaltaisia kuin sinulta tullaan valintakokeessa kysymään. Kanssamme saat harjoitella kohti valintakoetta oikeilla menetelmillä ja tehtävillä, jotta kokeessa suorituksesi on paras mahdollinen. Mitä kaikkea Ammattikorkeavalmennuksen verkko-oppimisympäristöstä löytyy?

Kurssimateriaalit, harjoitustehtävät ja luentotallenteet

Materiaalien osiokohtaiset sisällöt on esitelty edellä. Koska kurssimateriaalimme ovat sähköiset, materiaalit ovat myös koko ajan tasalla ja päivityksiä voidaan tehdä tarvittaessa nopeastikin. Materiaalimme on koonnut oman alansa asiantuntijat, joten materiaaliamme käyttämällä et eksy harhapoluille. Materiaalimme avulla harjoittelet ja opiskelet aina juuri niitä asioita, joiden avulla menestyt valintakokeessa. 

Oppimiskone

Oppimiskone on yrityksemme virallinen rekisteröity tavaramerkki. Verkko-oppimisympäristössä kurssilaisemme voivat tehdä rajattoman määrän erilaisia harjoituskokeita valintakokeiden eri osioista. Oppimiskoneen harjoituskokeissa tehtäviä tulee satunnaisessa järjestyksessä ja kysymyksiin vastaamiseen sinulla on käytössäsi sama aika kuin varsinaisessa koetilanteessa. Näin pääset harjoittelemaan valintakoetyyppisiä tehtäviä valintakokeen aikarajoitteen puitteissa. Oppimiskone on tarkoitettu itsenäiseen opiskeluun eikä sitä käytetä oppitunneilla korvaamaan opetusta. Kurssipalautteemme perusteella oppimiskone on ollut monelle avain opiskelupaikkaan. 

Kurssilaisen kommentti: ”Kurssi oli erittäin hyvä ja pääsykokeessa oli monia kysymyksiä, joihin osasin vastata oikein valmennuskurssilla oppimien asioiden avulla, etenkin harjoitustehtävävien ja oppimiskoneen ansiosta”

Kysymyspalsta

Jokaisessa osiossa on oma kysymyspalstansa, jossa voit kysyä kurssin tehtävistä tai esimerkiksi tarkennusta vaativasta teoriaosuudesta. Kysymyksiin vastaa samat ammattiopettajat, jotka vastaavat opetuksesta ja kurssisisällöistä, joten käytössäsi sinulla on paras mahdollinen apu. Kysymyspalstalla näet myös muiden kysymiä kysymyksiä, jotka voivat tuoda omaan oppimiseesi uusia näkökulmia. Jokainen meistä varmasti tietää tilanteen, kun oppimateriaalissa tulee vastaan hankala asia, eikä oikein tiedä, miten asiaa lähtisi selvittämään. Kanssamme tätä ongelmaa ei tule, koska voit esittää kysymyksiä opettajillemme kysymyspalstoilla. Voit unohtaa unohtaa turhat googlettelut, sillä kiitetyt kysymysalueet on luotu juuri tälläisia tilanteita varten. 

Tehtävien kertaustoiminto

Haluatko tehdä juuri niitä tehtäviä, joita et ole aiemmin osannut? Koska valintakokeessa on monta osioita, yksittäisten tehtävien muistaminen voi olla hankalaa. Siksi apunasi on ns. kertaustoiminto. Näet väärin vastatut kysymykset kootusti omassa kansiossaan ja voit palata ratkaisemaan tehtäviä uudelleen oman lukuaikataulusi mukaisesti. Tämä toiminto auttaa sinua kiinnittämään huomiosi juuri niihin asioihin, jotka kaipaavat vielä hienosäätöä. Sanonta ”kertaus on opintojen äiti”, on varmasti kaikille tuttu. Kertaustoiminnon avulla oppimista pystytään tehostamaa merkittävästi ja vaikeatkin kysymykset jäävät mieleesi. 

Osaamisen seuranta

Pääset seuraamaan osaamisesi kehittymistä osa-aluekohtaisesti ja näet, kuinka paljon esimerkiksi päätöksentekotaitotehtäviä olet jo suorittanut, ja paljonko niitä on vielä tekemättä. Oppimisen seurannan avulla pystyt aikatauluttamaan oppimistasi, eikä sinulle tule tilannetta jossa et tietäisi miten valmistautumisesi valintakokeeseen etenee.  

Kun vastaat kysymykseen oikein, saat siitä oppimispisteen. Osaamisesi kehittyy ja oppimispisteitä kertyy myös muista oppimista tukevista aktiviteeteistä, esimerkiksi teorian lukemisesta. 

Halutessasi sinulla on myös mahdollisuus verrata oman osaamisesi kehittymistä muihin kurssilaisiin ja kiriä kohti tulostaulun ykkössijaa! Anonyymi vertailu muihin kurssilaisiin on kurssipalautteemme perusteella yksi paljon kiitetty ominaisuus. Kun pystyt vertaamaan missä tilanteessa olet muihin kurssilaisiin verrattuna, motivaatiosi kasvaa ja opiskelu tehostuu. 

Ajankäytön seuranta

Kuinka paljon opiskelutunteja on jo kertynyt? Sinun ei tarvitse itse kellottaa opiskeluaikaasi vaan Moodlen ajankäytön seuranta tekee sen puolestasi!

Kurssitakuu

Kaikki AMK valmennuskurssimme ovat takuukursseja. Kurssin sisältö on normaalisti käytössä aina seuraavaan ammattikorkeakoulun valintakokeeseen saakka. Mikäli et saa haluamaasi opiskelupaikkaa, niin voit voit halutessasi osallistua kurssille uudestaan. Saat kurssin hinnasta -50 % takuualennuksen.

Tutustu amk valmennuskurssien sisältöihin