Miksi Ammattikorkeavalmennuksen valmennuskurssille?

 • Eniten sisäänpäässeitä (1149 sisäänpäässyttä keväällä 2022)
 • Laajimmat AMK-valmennuskurssit (yli 2300 harjoitustehtävää ja 16  harjoituspääsykoetta)
 • Yli 20 vuoden kokemus valmennuskurssien järjestämisestä
 • Markkinoiden edistynein verkko-oppimisympäristö
 • Olemme AMK-valmennuskurssien markkinajohtaja ja suosituin kurssijärjestäjä

Eniten opiskelupaikan saaneita

Ammattikorkeavalmennuksen kursseilta on ylivoimaisesti eniten opiskelupaikan saaneita valintakokeen perusteella. Suomen tuloksellisimmat valmennuskurssit ammattikorkeakouluihin hakeville. AMK-valmennuskurssilaistamme 1149 sai opiskelupaikan valintakokeen perusteella keväällä 2022. Esimerkiksi AMK-SOTELI valmennuskurssilta 502 kurssilaistamme sai opiskelupaikan valintakokeella. Asiakastyytyväisyytemme on erittäin korkealla tasolla ja AMK-kurssilaisistamme 99 % suosittelee kurssejamme.

Meidän ei tarvitse vääristellä sisäänpäässeiden lukumääriä tai sisäänpääsyprosentteja niin kuin osa muista kurssijärjestäjistä tekee.

Kokenut ja luotettava kurssijärjestäjä

Valitse luotettava, kokenut ja rehellinen valmennuskurssijärjestäjä! Olemme järjestäneet valmennuskursseja jo vuodesta 2002 lähtien. Meillä on erittäin vankka kokemus menestyneiden valmennuskurssien järjestämisestä, kurssimateriaalien tuottamisesta, verkko-oppimisympäristöjen hyödyntämisestä sekä opettamisesta. 

Tulokselliseksi todistettu toimintapa ja korkeat laatustandardit ovat käytössä Ammattikorkeavalmennuksen sekä samaan konserniin kuuluvan kauppakorkean valmennuskursseja järjestävän Ekonomivalmennuksen valmennuskursseilla. Kursseiltamme on ylivoimaisesti eniten sisään päässeitä valintakokeella sekä ammattikorkeakouluihin että kauppakorkeakouluihin.

Kurssijärjestäjän koulutus- ja rekrytointivastaavat ovat myös itse osallistuneet uudenmuotoiseen ammattikorkeakoulun valintakokeeseen, jotta kurssit on voitu suunnitella vastaamaan parhaalla mahdollisella tavalla valintakokeen vaatimuksiin. Opettajiemme johdolla tuhannet kurssilaiset ovat saavuttaneet unelmiensa opiskelupaikan, valitsemalla kurssimme, sinä voit olla seuraava!

Suomen Asiakastieto Oy on myöntänyt EV-Valmennus Oy:lle Suomen Vahvimmat -sertifikaatin. Suomen Vahvimmat -sertifikaatti on näkyvä todiste yrityksen luottokelpoisuudesta, luotettavuudesta ja erinomaisesta maksukyvystä. Sertifikaatti kertoo asiakkaille, yhteistyökumppaneille, luotottajille ja muille sidosryhmille, että yhteistyö sertifioidun yrityksen kanssa on kestävällä pohjalla.  

Suomen vahvimmat valmennuskurssit

Huippupalautteet

Koko kurssihistoriamme ajan olemme saaneet valmennuskursseistamme erittäin hyvää palautetta. Lue lisää vuoden 2022 AMK-kurssien palautteita alla olevasta linkistä.

Kevään 2022 AMK-Valmennuskurssien kurssipalaute

Kurssilaisten kommentteja vuosien 2022-2021 AMK-valmennuskursseista:

 • ”Todella laajasti tehtäviä. Valintakokeeni oli tänään ja hämmästyin kuinka samanlaisia tehtävät todella olivat verrattuna valmennuskurssin tehtäviin. Harjoituskokeet olivat todella hyvää treeniä koetta varten. Myös vastaukset olivat selkeästi selitetty.”
 • ”Toiveeni oli saada palautettua mieleen lukioaikaista matikkaa, joka tuntui kymmenessä vuodessa kokonaan unohtuneen. Toivoin myös saavani kuvaa siitä, millainen AMK-valintakoe saattaisi olla. Odotukseni toteutuivat loistavasti”
 • ”En ollut ajatellut, että päätöksentekotaidoissa on oikeasti ns. joku logiikka ja helppo tapa päätellä vastauksia, mutta opin siltä kurssilta hirveästi ja siinä oli ehdottomasti hyötyä kokeessa”
 • ”Se, että tehtäviä oli todella paljon, ja että ne todella vastasivat itse valintakokeen tehtäviä. Itse olin koko kurssin ajan hieman skeptinen, että näinköhän nämä harjoitustehtävät vastaavat itse valintakokeessa olevia tehtäviä, mutta olin ilahtunut, kun valintakokeessa tuli vastaan tuttuja tehtävätyyppejä.”
 • ”Kiitos! Olen kehunut tätä tosi paljon kaikille. Olin tänään valintakokeessa ja tämä oli niin loistava tapa valmistautua siihen. Olin oikeasti yllättynyt kuinka samankaltaisia kokeen tehtävät olivat. Olen oppinut tosi paljon uutta”
 • ”Mainio kurssi. Ei ois ollu mitään jakoja päästä läpi ilman tätä. Tehtävät olivat motivoivia ja todella perusteellisesti selitetty. Pidin kovasti myös tehtävien rytmityksestä. Ne olivat pienissä paloissa niin ei ollut suurta kynnystä ryhtyä niitä tekemään vaikka olisikin vain vähän aikaa/ kiinnostusta sillä hetkellä.  Tehtävät kuitenkin imaisi mukaansa ja sit niiden parissa tulikin vietettyä huomattavasti pidempään mitä aikoi.”

Ylivoimainen hinta/laatu -suhde

Laadukkaan valmennuskurssin tarvitse maksaa useita satoja tai lähes tuhatta euroa. Kurssimme on rakennettu niin, että saat käyttöösi markkinoiden edistyksellisimmän verkko-oppimisympäristön, suurimman määrän laadukkaita valintakoetyyppisiä tehtäviä sekä opetuksen. Sähköisestä oppimisympäristöstämme löytyy esimerkiksi kertaustoiminto, joka tehostaa oppimistasi merkittävästi eikä tätä toimintoa ole käytössä kenelläkään muulla toimijalla. Kurssin hinnan olemme kuitenkin halunneet pitää maltillisena, jotta mahdollisimman moni hakija voi parantaa menestystään valintakokeessa osallistumalla kurssillemme. Esimerkiksi suosituin kurssimme maksaa vain 179,20€ sisältäen kaikki edellä mainitut ominaisuudet ja enemmänkin. Lue lisää kurssiemme sisällöistä, Oppimiskoneesta, kertaustoiminnosta sekä oppimisympäristöstämme alapuolelta.

Kokeneet asiantuntijaopettajat

Kaikki Ammattikorkeakouluvalmennuksen opettajat ovat paitsi opettamansa aineen asiantuntijoita, myös päivätyössään koulutustehtävissä toimivia ammattilaisia. Ammattikorkeakouluvalmennus ei käytä opettajinaan opiskelijoita, vaan kaikilla opettajillamme on opettajan opetusalaa vastaava ylempi korkeakoulututkinto sekä usean vuoden opettajakokemus. Opettajamme ovat käyneet läpi yksityiskohtaisen rekrytointiprosessin sekä saanet perehdytyksen opetussisältöjen opettamiseen. Käytämme samoja huippuopettajiamme etäluennoilla, opetusvideoillamme sekä kysymyspalstojen vastaajina. Näin voit luottaa siihen, että saat aina parhaan mahdollisen oppimisen tuen. Yleisesti ottaen etäopetus ja opetustallenteet koetaan erittäin hyödyllisiksi erityisesti haastavimpien asioiden läpikäynnissä. Kun valintakokeen materiaali käydään läpi kokeneen opettajamme johdolla, sisäistät asiat huomattavasti nopeammin ja osaat soveltaa tietoa valintakokeessa. 

Keskittyminen valintakokeen kannalta keskeisiin asioihin

Ammattikorkeakoulun valintakoe koostuu useasta osiosta, joista jokainen mittaa erilaista osaamista. Siksi sisältövaatimusten hahmottaminen ja kokonaisuuden muodostaminen voivat tuntua haastavilta. Valmennuskurssillamme sinun ei itse tarvitse miettiä, mitä sinun tulisi tehdä. Jokaisesta valintakokeen osa-alueesta on rakennettu oma oppimiskokonaisuutensa huippuammattilaisten kanssa. Verkko-oppimisympäristömme sekä asiantuntijaopettajat auttavat sinua tunnistamaan valintakokeen kannalta keskeisimmät sisällöt ja auttavat sinua läpi koko valmistautumisurakan. Voit myös aina kysyä apua sekä etäopetuksessa että osiokohtaisilla kysymyspalstoilla. Kun apunasi on asiantuntijoidemme joukko, mahdollisuutesi saada opiskelupaikka jo ensimmäisellä yrittämällä nousevat merkittävästi korkeammiksi. 

Laajat kurssimateriaalit

Jokaiselle hakukohteelle on rakennettu oma kurssikokonaisuutensa, joka palvelee juuri kyseisen alan valintakokeen osioissa menestymistä. Jokaisen osion sisällön on suunnittelut kyseisen alan asiantuntijaopettaja, jolla on kokemusta siitä, mitä aiempien vuosien valintakokeissa on kysytty. Kurssimateriaalit on rakennettu siten, että vaikka edellisistä opinnoistasi olisi jo hetken aikaa, saat heti selkeän käsityksen siitä, miten voit valmistautumisesi aloittaa. Käytössäsi on selkeät ohjeet, teoriakertaukset sekä markkinoiden kattavimmat tehtäväpaketit. Tehtävissä keskitytään valintakokeen näkökulmasta oleellisimpiin sisältöihin sekä tehtävätyyppeihin, jotta ajankäyttösi olisi mahdollisimman tehokasta. Jokaiseen tehtävään löytyy malliratkaisu, joka edesauttaa oppimistasi. Ilmoittautumisesi jälkeen saat käyttöösi jokaiseen valintakokeen osioon opetusvideot, joissa käydään läpi valintakokeen kannalta keskeisimpiä ja haastavimpia kurssisisältöjä.  

Matemaattiset taidot

Yksi kokeen keskeisimmistä osioista on matemaattisten taitojen osio, joka on pakollinen kaikille muille paitsi humanistisen ja kasvatusalan hakijoille. Osion tärkeys on huomioitu myös kurssiemme sisällöissä. Voit aloittaa matemaattisten taitojen opiskelun nollapohjalta. Kurssiin kuuluu matematiikan alkeet/perusteet osuus, jossa kerrataan matematiikan perustaitoja. Tämä osio on tarkoitettu erityisesti sellaisille hakijoille, joilla matematiikan osaaminen on heikolla tasolla tai aikaisemmista matematiikan opinnoista on kulunut jo pidemmän aikaa.

Matemaattisten taitojen osiossa sinulla on käytettävissäsi verkko-oppimisympäristössämme ainutlaatuinen oppimispolku, joka johdattaa sinut loogisesti edeten kohti valintakoetta. Oppimispolun selkeä rakenne auttaa sinua hahmottamaan sen matemaattisen kokonaisuuden, joka valintakokeissa tulee hallita. Jokainen oppimispolku koostuu useammasta oppitunnista, joissa teoriaan ja tehtävätyyppeihin perehdytään askel askeleelta. Oppituntien välissä on kertauskysymyksiä, joiden avulla pääset heti testaamaan oppimistasi ja tarvittaessa kertaamaan niitä asioita, jotka ovat juuri sinulle hankalia. Kun vastaat kysymyksiin oikein, oppimispolku johdattaa sinut kohti seuraavaa oppituntia eikä sinun tarvitse miettiä mitä tehdä seuraavaksi. Oppimispolun lisäksi osio sisältää yli 750 tehtävää ratkaisuineen ja jokainen tehtävä on suunniteltu laskettavaksi ilman laskinta kuten valintakokeessakin.

Teoriaosuudet on jaettu

 1. Oppimäärän keskeiset sisällöt
 2. Syventävät asiat

Harjoitustehtävät on jaettu kolmeen osaan

 1. Oppimäärän keskeiset tehtävät
 2. Syventävät tehtävät
 3. Lisätehtävät

Mikäli haet tekniikan alalle, valintakokeessa sinua odottaa matemaattisten taitojen lisäksi matemaattis-luonnontieteellisten taitojen osio. Myös tässä osiossa sinulla on oppimisesi tukena oppimispolku sekä matematiikassa että fysiikassa. Näin pääset keskittymään juuri valintakokeen kannalta oleellisten matematiikan aihepiirien syventämiseen sekä fysiikan osa-alueiden kertaamiseen eikä sinun tarvitse itse miettiä, mihin arvokasta valmistautumisaikaasi käyttäisit. Koska valintakokeessa koeaikaa on rajoitetusti, laskurutiinin merkitys korostuu. Siksi osio sisältää oppimispolkujen lisäksi lähes 520 tehtävää, joiden avulla pääset vahvistamaan taitojasi.

Kaikille hakijoille yhteisissä osiossa päätöksentekotaidoissa, opetuskielessä (suomi) ja englannin kielessä kokonaisuudet on rakennettu juuri valintakoetta silmällä pitäen. Päätöksentekotaidoissa on selvä logiikka, jonka ymmärtämällä tehtävien tekeminen helpottuu huomattavasti. Päätöksentekotaidoissa oppimispolku ja 300 harjoitustehtävää antavat sinulle keinoja tämän logiikan tunnistamiseen askel askeleelta. Näin sinulle syntyy ns. työkalupakki, jonka avulla voit valintakokeessakin ratkaista tehtäviä. Opetuskieli ja englannin kieli ovat rakennettu siten, että pääpaino on harjoitustehtävissä. Molemmat osiot sisältävät lyhyet, mutta kattavat teoriakertaukset, joiden avulla saat palautettua mieleesi esimerkiksi lausejärjestyksen keskeisimpiä tekijöitä. Molemmissa kielissä annetaan lisäksi työkaluja erilaisten tekstien käsittelyyn, koska valintakokeissa molemmat osiot pitävät sisällään luetunymmärtämistä ja tekstianalyysiä. Englannin kielessä on aluksi tasotestejä kielelliseen itsearviointiin. Tehtävät lähtevät perustason tehtävistä kohti haastavimpia tieteellisten tekstien tehtäviä. Kielten osioissa sinulla on yhteensä lähes 700 harjoitustehtävää kielitaitojesi vahvistamiseen. 

Soteli-hakijoita ja humanistiselle sekä kasvatusalle hakijoita odottaa valintakokeessa eettisten taitojen ja tunneälytaitojen osio. Valmennuskurssillamme on huomioitu nämäkin osiot kattavasti. Molemmissa kurssiosiossa on lyhyt teoriakertaus, jonka keskeisin sisältö on tarjota erilaisia välineitä eettisissä taidoissa erilaisten tilanteiden tunnistamiseen ja tunneälytaidoissa erilaisten tunteiden tulkitsemiseen. Näitä taitoja harjoitetaan yli 460 harjoitustehtävän avulla. 

Ainutlaatuinen Oppimiskone ja verkko-oppimisympäristö

Ammattikorkeakouluvalmennuksella on käytössään markkinoiden kehittynein oppimisympäristö Moodle, jota on vuosien saatossa kehitetty tukemaan erityisesti valintakokeeseen valmistavaa itsenäistä opiskelua. Verkko-oppimisympäristö sisältöineen on käytössäsi heti kurssimaksun maksettuasi. Oppimisympäristömme sisältää markkinoiden eniten harjoitustehtäviä, jotka ovat samankaltaisia kuin sinulta tullaan valintakokeessa kysymään. Kanssamme saat harjoitella kohti valintakoetta oikeilla menetelmillä ja tehtävillä, jotta kokeessa suorituksesi on paras mahdollinen. Mitä kaikkea Ammattikorkeavalmennuksen verkko-oppimisympäristöstä löytyy?

Kurssimateriaalit, harjoitustehtävät ja luentotallenteet

Materiaalien osiokohtaiset sisällöt on esitelty edellä. Koska kurssimateriaalimme ovat sähköiset, materiaalit ovat aina ajantasaiset ja päivityksiä voidaan tehdä tarvittaessa nopeastikin. Materiaalimme on koonnut oman alansa asiantuntijat, joten materiaaliamme käyttämällä et eksy harhapoluille. Materiaalimme avulla harjoittelet ja opiskelet aina juuri niitä asioita, joiden avulla menestyt valintakokeessa. 

Harjoituspääsykokeet (16 kpl)

Kurssiin kuuluu 16 harjoituspääsykoetta. Kurssipalautteen perusteella harjoituspääsykokeet ja niiden vertailu ovat monien mielestä keskeinen osa valmennuskurssin sisältöä. Voit verrata osaamista muihin kurssilaisiin, koska julkaisemme harjoituspääsykokeiden tulokset anonyymisti verkkoympäristössämme6

Oppimiskone

Oppimiskone on yrityksemme virallinen rekisteröity tavaramerkki. Verkko-oppimisympäristössä kurssilaisemme voivat tehdä rajattoman määrän erilaisia harjoituskokeita valintakokeiden eri osioista. Oppimiskoneen harjoituskokeissa tehtäviä tulee satunnaisessa järjestyksessä ja kysymyksiin vastaamiseen sinulla on käytössäsi sama aika kuin varsinaisessa koetilanteessa. Näin pääset harjoittelemaan valintakoetyyppisiä tehtäviä valintakokeen aikarajoitteen puitteissa. Oppimiskone on tarkoitettu itsenäiseen opiskeluun eikä sitä käytetä oppitunneilla korvaamaan opetusta. Kurssipalautteemme perusteella Oppimiskone on ollut monelle avain opiskelupaikkaan. Muilla kurssijärjestäjillä ei ole vastaavaa toiminnallisuutta. 

Kurssilaisen kommentti: ”Kurssi oli erittäin hyvä ja pääsykokeessa oli monia kysymyksiä, joihin osasin vastata oikein valmennuskurssilla oppimien asioiden avulla, etenkin harjoitustehtävävien ja oppimiskoneen ansiosta”

Kysymyspalsta

Kysymyspalsta kuuluu kaikkiin kursseihimme. Vaikka hankkisit ainoastaan materiaalipaketin, niin sinulla on mahdollisuus esittää kysymyksiä kysymyspalstalla. Jokaisessa osiossa on oma kysymyspalstansa, jossa voit kysyä kurssin tehtävistä tai esimerkiksi tarkennusta vaativasta teoriaosuudesta. Kysymyksiin vastaavat samat ammattiopettajat, jotka vastaavat opetuksesta ja kurssisisällöistä, joten käytössäsi sinulla on paras mahdollinen apu. Kysymyspalstalla näet myös muiden kysymiä kysymyksiä, jotka voivat tuoda omaan oppimiseesi uusia näkökulmia. Jokainen meistä varmasti tietää tilanteen, kun oppimateriaalissa tulee vastaan hankala asia, eikä oikein tiedä, miten asiaa lähtisi selvittämään. Kanssamme tätä ongelmaa ei tule, koska voit esittää kysymyksiä opettajillemme kysymyspalstoilla. Voit unohtaa turhat googlettelut, sillä kiitetyt kysymysalueet on luotu juuri tällaisia tilanteita varten. 

Tehtävien kertaustoiminto

Haluatko tehdä juuri niitä tehtäviä, joita et ole aiemmin osannut? Koska valintakokeessa on monta osioita, yksittäisten tehtävien muistaminen voi olla hankalaa. Siksi apunasi on ns. kertaustoiminto. Näet väärin vastatut kysymykset kootusti omassa kansiossaan ja voit palata ratkaisemaan tehtäviä uudelleen oman lukuaikataulusi mukaisesti. Tämä toiminto auttaa sinua kiinnittämään huomiosi juuri niihin asioihin, jotka kaipaavat vielä hienosäätöä. Sanonta ”kertaus on opintojen äiti”, on varmasti kaikille tuttu. Kertaustoiminnon avulla oppimista pystytään tehostamaa merkittävästi ja vaikeatkin kysymykset jäävät mieleesi. 

Osaamisen seuranta

Pääset seuraamaan osaamisesi kehittymistä osa-aluekohtaisesti ja näet, kuinka paljon esimerkiksi päätöksentekotaitotehtäviä olet jo suorittanut, ja paljonko niitä on vielä tekemättä. Oppimisen seurannan avulla pystyt aikatauluttamaan oppimistasi, eikä sinulle tule tilannetta, jossa et tietäisi miten valmistautumisesi valintakokeeseen etenee.  

Kun vastaat kysymykseen oikein, saat siitä oppimispisteen. Osaamisesi kehittyy ja oppimispisteitä kertyy myös muista oppimista tukevista aktiviteeteistä, esimerkiksi teorian lukemisesta. 

Halutessasi sinulla on myös mahdollisuus verrata oman osaamisesi kehittymistä muihin kurssilaisiin ja kiriä kohti tulostaulun ykkössijaa! Anonyymi vertailu muihin kurssilaisiin on kurssipalautteemme perusteella yksi paljon kiitetty ominaisuus. Kun pystyt vertaamaan missä tilanteessa olet muihin kurssilaisiin verrattuna, motivaatiosi kasvaa ja opiskelu tehostuu. 

Ajankäytön seuranta

Kuinka paljon opiskelutunteja on jo kertynyt? Sinun ei tarvitse itse kellottaa opiskeluaikaasi, vaan Moodlen ajankäytön seuranta tekee sen puolestasi!

Kurssitakuu

Kaikki AMK valmennuskurssimme ovat takuukursseja. Kurssin sisältö on normaalisti käytössä aina seuraavaan ammattikorkeakoulun valintakokeeseen saakka. Mikäli et saa haluamaasi opiskelupaikkaa, niin voit halutessasi osallistua kurssille uudestaan. Saat kurssin hinnasta -75 %:n takuualennuksen.

Tutustu amk-valmennuskurssien sisältöihin